Resource Title

Ag Gabháil don Oideachas Forbartha: Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí

Summary

Tá Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí ar cheann de shraith acmhainní WorldWise a thacaíonn le múinteoirí i réimsí ábhair éagsúla chun dul i ngleic le téamaí agus le coincheapa a bhaineann leis an oideachas Forbartha mar bhealach chun dúshlán na scoláirí a chur i dtaobh féachaint ar an domhan agus ar an ról atá againn féin chun é a dhéanamh níos córa, níos cothroime agus níos inbhuanaithe.

Resource Details

Description

Tugtar faoi théamaí ón oideachas Forbartha, cosúil le caomhnú na bithéagsúlachta, saolré agus úsáid acmhainní, inbhuanaitheacht, agus giniúint agus ídiú fuinnimh, san fhoghlaim in Eolaíocht na sraithe sóisearaí. is aidhm don acmhainn seo tacú le múinteoirí Eolaíochta agus iad ag múineadh trí lionsa an cheartais dhomhanda, lionsa a mbaineann buntáistí móra oideachasúla leis, rud a chomhlíonann na riachtanais atá leagtha amach sa tsonraíocht don Eolaíocht sa tsraith shóisearach, agus sa chreat don tsraith shóisearach, as Gaeilge (2015).

Available from:

Íoslódáili Ag Gabháil don Oideachas Forbartha: Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí PDF (1.3KB) as gaeilge | as Bearla