• Resource Category

  • Format

  • Subject

  • Intended Audience

Testnig browse

Found 504 Results

No Search Term

Action on Global Citizenship: teacher toolkit – 2019 Edition


Publisher:
Format: Book

Action on Global Goals: teacher toolkit aims to bridge the gap between Education for Sustainable Development (ESD) and Development Education …

Action on Global Goals Community Toolkit


Publisher:
Format: Booklet

Action on Global Goals Community Toolkit has been designed to help community groups to engage with the Sustainable Development Goals …

Straitéis Chúnamh Éireann um Oideachas Forbartha 2017 – 2023


Publisher:
Format: Policy Document

Tá an straitéis seo ina toradh ar dhá bhliain rannpháirtíochta idir an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus ár gcomhpháirtithe …

Irish Aid Development Education Strategy 2017 – 2023


Publisher:
Format: Policy Document

This strategy, developed out of a two year engagement between the Department of Foreign Affairs and Trade and development education …

Go Goals! Ag spraoi agus ag tógáil na todhchaí


Publisher:
Format: Game

Cruthaíodh an cluiche ‘Go Goals!’ do pháistí idir 8 agus 10 mbliana d’aois. Cluiche spraíúil mealltach is ea é, lena …

Go Goals! Playing and building the future


Publisher:
Format: Game

Go Goals! is a downloadable board game created for children aged 8-10 to teach them about the Sustainable Development Goals. …

Climate Action Teacher Resource


Publisher:
Formats: Activity Pack, Cartoons, Game

The Climate Action Teacher Resource, produced by the Green-Schools team, has been devised to equip Geography, C.S.P.E., Science, English (and …

Athrú Aeráide, Cóir Aeráide


Publisher:
Format: Activity Pack

Pacáiste Acmhainne Oideachais do Bhunscoileanna

Athrú Aeráide, Ceartas Aeráide 2


Publisher:
Format: Activity Pack

Pacáiste Acmhainne Oideachais do Bhunscoileanna

Ag Gabháil don Oideachas Forbartha: Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí


Publisher:
Format: Booklet

Tá Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí ar cheann de shraith acmhainní WorldWise a thacaíonn le múinteoirí i réimsí ábhair éagsúla …

Ag Gabháil don Oideachas Forbartha: Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí


Publisher:
Format: Booklet

Tá Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí ar cheann de shraith acmhainní WorldWise a thacaíonn le múinteoirí i réimsí ábhair éagsúla chun …

Múinteoir Domhanda


Publisher:
Format: Activity Pack

Acmhainn teagaisc traschuraclaim maidir le forbairt dhomhanda don Idirbhliain

The World’s Largest Lesson 2 le Emma Watson (Gaeilge)


Publisher:
Format: Animation

Físeán as Gaeilge a léiríonn conas is féidir na Spriocanna Domhanda Um Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach roimh 2030. Tá …

The World’s Largest Lesson 1 le Malala (Gaeilge)


Publisher:
Format: Animation

Físeán as Gaeilge a léiríonn conas is féidir na Spriocanna Domhanda Um Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach roimh 2030. Tá …

Ná Fág Aon Duine ar Lár


Publisher:
Format: Magazine

Iris Gradam Chúnamh Éireann, ár nDomhan, 2019 –  Iris lán le spraoi do leanaí

Ag Athrú Ár nDomhan


Publisher:
Format: Comic

Iris Gradam Chúnamh Éireann, ár nDomhan, 2018 –  Iris lán le spraoi do leanaí

Athrú Aeráide, Ceartas Aeráide


Publisher:
Format: Activity Pack

Acmhainn oideachais don iar-bhunscoil.

Cothroime? Cumhachtú na mBan i Siarra Leon


Publisher:
Format: Activity Pack

Acmhainn oideachais don iar-bhunscoil.

Ionad Dídine? – Acmhainn Oideachas Forbartha Iarbhunscoile: Cearta ar Thalamh & Dídeanaithe


Publisher:
Format: Activity Pack

Mír 3 den turas oideachais trí bliana as gaeilge maidir leis na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe (SFI). Beifear ag …

A Post-2015 Fiscal Revolution Human Rights Policy Brief


Publisher:
Formats: Briefing, Policy Document

A policy briefing by the Center for Economic and Social Rights (CESR) and Christian Aid which presents a blueprint for …