Resource Title

Ag Gabháil don Oideachas Forbartha: Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí

Summary

Tá Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí ar cheann de shraith acmhainní WorldWise a thacaíonn le múinteoirí i réimsí ábhair éagsúla chun dul i ngleic le téamaí agus le coincheapa a bhaineann leis an oideachas Forbartha mar bhealach chun dúshlán na scoláirí a chur i dtaobh féachaint ar an domhan agus ar an ról atá againn féin chun é a dhéanamh níos córa, níos cothroime agus níos inbhuanaithe.

Resource Details

Description

Tá téamaí a bhaineann leis an Oideachas Forbartha, cosúil le riachtanais agus mianta, forbairt inbhuanaithe, domhandú agus trádáil, ina gcuid den fhoghlaim i Staidéar Gnó na sraithe sóisearaí. is aidhm don acmhainn seo tacú le múinteoirí Staidéir Gnó agus iad ag múineadh trí lionsa an cheartais dhomhanda, lionsa a mbaineann buntáistí móra oideachasúla leis, a chomhlíonann na riachtanais atá leagtha amach sa tsonraíocht do Staidéar Gnó na sraithe sóisearaí, agus sa chreat don tSraith Shóisearach, as Gaeilge (2015).

Available from:

Íoslódáili Ag Gabháil don Oideachas Forbartha: Staidéar Gnó na Sraithe Sóisearaí PDF (1.3KB) as Gaeilge | as Bearla