Browse Resources by Topic

  • Topic

33 Resources found

Tools for Solidarity Pacáiste Gníomhaíochta

Year: 2023 | Published by: Tools for Solidarity

Is é an aidhm atá ag an Phaca Gníomhaíochtaí seo de chuid Uirlisí ar son na Dlúthpháirtíochta (Tools For Solidarity …

Glórtha Aiteacha / Queer Voices

Year: 2022 | Published by: ShoutOut Ireland

This book is a resource for young people, especially LGBTQ+ young people (or those who think they might be). If …

Journeys: A Teachers Handbook for Exploring Migration and Migrant Rights in the Primary Classroom

Year: 2017 | Published by: CDU / Mary Immaculate College, DICE Project, Doras Luimní

Journeys is a whole-school resource on the theme of migration, rights and integration.

Go Goals! Jugando y construyendo el futuro

Year: 2016 | Published by: UNRIC

Go Goals! es un juego de mesa descargable creado para niños de entre 8 y 10 años para enseñarles los …

Irish Aid Global Citizenship Education Strategy 2021-2025

Year: 2021 | Published by: Irish Aid

Global Citizenship Education aims to increase public awareness and understanding of issues such as climate change, hunger, global inequality and …

Fómhar don Todhchaí: Acmhainn Oideachas Forbartha OSSP don Iar-bhunscoil

Year: 2022 | Published by: Trócaire

Growing the Future (as Gaeilge) supports civics education teachers and their groups on current issues facing families and communities in …

Todhchaí Níos Fearr: Acmhainn Oideachas Forbartha don Bhunscoil Shinsir

Year: 2022 | Published by: Trócaire

This Irish-language (as Gaeilge) resource explores the theme of ‘A Brighter Future’ in the context of the Global Goals and …

A Better Tomorrow: Religious Education Resource for Children

Year: 2022 | Published by: Trócaire

A Better Tomorrow is a religious education resource for use in primary schools with a focus on stories from Zimbabwe …

10 Miotas faoin Ocras Domhanda

Year: 2021 | Published by: Concern Worldwide, DevelopmentEducation.ie, Scoilnet, Self Help Africa

Cá mhéad atá ar eolas atá agat faoin ocras domhanda? Amharc ar na deich miotas choitianta seo faoin ocras domhanda, …

GOAL Changemakers Resources

Year: 2020 | Published by: GOAL

Launched as part of GOAL’s Changemakers programme, these creative, curriculum-linked lesson plans and audio-visuals will help primary school teachers explore …

Gníomhaíocht ar mhaithe leis an tSaoránacht Dhomhanda: Sraith Straitéisí do Mhúinteoirí

Year: 2020 | Published by: Global Action Plan

Is é aidhm na sraithe straitéisí seo ná leas a bhaint as léargas comhshaoil ar an oideachas chun an bhearna …

Triomach agus Imirce san Aetóip

Year: 2019 | Published by: GOAL

Úsáideann an acmhainn seo as Gaeilge do bhunscoileanna drámaíocht chun gnéithe den saol a iniúchadh i gcomhthéacsanna tuaithe agus uirbeacha …

A Better World: Our World Irish Aid Award 2020

Year: 2020 | Published by: Irish Aid

2020 marks the 15th year of the Our World Irish Aid Award.  The anniversary theme, ‘A Better World,’ invites primary …

Treoir maidir le conas tabhairt faoin Oideachas Saoránachta Domhanda – Lámhleabhar an Mhúinteora

Year: 2019 | Published by: WorldWise Global Schools

Tá an treoir seo as Gaeilge dírithe ar iar-bhunscoileanna atá ag obair chun an tOideachas Saoránachta Domhanda a chur i …

Tíreolaíocht na Sraithe Sóisearaí – Ag Gabháil don Oideachas Saoránachta Domhanda

Year: 2019 | Published by: WorldWise Global Schools

Is é is aidhm don acmhainn seo tacú le múinteoirí Tíreolaíochta maidir le béim a chur ar ghné an cheartais …

Amharc-Ealaín na Sraithe Sóisearaí – Ag Gabháil don Oideachas Saoránachta Domhanda

Year: 2019 | Published by: WorldWise Global Schools

Is é is aidhm don acmhainn seo tacú le múinteoirí Amharc-Ealaíne, as gaeilge, agus béim á cur acu ar ghné …

Straitéis Chúnamh Éireann um Oideachas Forbartha 2017 – 2023

Year: 2016 | Published by: Department of Foreign Affairs and Trade, Irish Aid

Tá an straitéis seo ina toradh ar dhá bhliain rannpháirtíochta idir an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus ár gcomhpháirtithe …

Go Goals! Ag spraoi agus ag tógáil na todhchaí

Year: 2016 | Published by: UNRIC

Cruthaíodh an cluiche ‘Go Goals!’ do pháistí idir 8 agus 10 mbliana d’aois. Cluiche spraíúil mealltach is ea é, lena …

Go Goals! Playing and building the future

Year: 2016 | Published by: UNRIC

Go Goals! is a downloadable board game created for children aged 8-10 to teach them about the Sustainable Development Goals. …

Athrú Aeráide, Cóir Aeráide

Year: 2015 | Published by: Trócaire

Pacáiste Acmhainne Oideachais do Bhunscoileanna