Resource Title

Ag Athrú Ár nDomhan

Summary

Iris Gradam Chúnamh Éireann, ár nDomhan, 2018 –  Iris lán le spraoi do leanaí

Resource Details

Description

Is é téama na bliana 2018 ná “Ag Athrú Ár nDomhan”. Baineann an téama le gach ceann de Spriocanna Domhanda na Náisiún Aontaithe um Fhorbairt Inbhuanaithe. Cuireann na Spriocanna béim ar an dualgas atá orainn go léir aire a thabhairt don timpeallacht ionas go mbeidh saol níos fearr ag daoine i dtíortha i mbéal forbartha agus anseo in Éirinn. Foghlaimeoidh na páisti faoin saol i Mósaimbic (as gaeilge), ceann de ocht dtír páirtíochta Chúnamh Éireann agus faoi thionscnamh fíor-spéisiúil, An Scoil i mBosca, ina bhfaigheann múinteoirí oiliúint leis an teicneolaíocht a úsáid agus spreagtar iad bheith ag múineadh ar bhealach atá rannpháirtíoch, suimiúil, agus spraíúil do dhaltaí.

Available from:

Íoslódáili Ag Athrú Ár nDomhan PDF (4.7KB) as Gaeilge | as Bearla