Resource Title

The World’s Largest Lesson 1 le Malala (Gaeilge)

Summary

Físeán as Gaeilge a léiríonn conas is féidir na Spriocanna Domhanda Um Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach roimh 2030.

Tá na Spriocanna Domhanda Um Fhorbairt Inbhuanaithe fógraithe ag na Náisiúin Aontaithe. Tá 17 sprioc ann agus an aidhm atá acu ná an domhan a chosaint ó athrú aeráide agus é a dhéanamh níos sábháilte, níos cothroime agus níos córa do gach aon duine.

D’fhéadfá cabhrú ar thrí bhealach. Is féidir leat rud éigin a cheapadh, a bheith nuálach agus dul i mbun feachtais.  Tá ceannairí domhanda tiomanta na spriocanna a bhaint amach agus tá súil againn go mbeidh sibh páirteach chomh maith.

Resource Details

Description

Malala introducing the The World’s Largest Lesson part 1 in Gaeilge (Irish) from World’s Largest Lesson on Vimeo.