Grafaic: Cé a úsáideann uisce?

Sonraí: UN Food and Agriculture Organization (FAO)

World Food Day graphics - in Irish
//

Lá Domhanda An Bhia. Arna léiriú ag Concern Worldwide, developmenteducation.ie, Scoilnet, Self Help Africa agus 80:20 Educating and Acting for a Better World

//

Tuilleadh faoi developmenteducation.ie

Ár nDomhan Inniu – as Gaeilge

Fáilte roimh rannóg na Gaeilge ar developmenteducation.ie This section is an Irish-language reference point for resources, ideas and debates on global development issues. Ár nDomhan

Ceartas aeráide

Is gluaiseacht é an ceartas aeráide a adhmhaíonn go bhfuil iarmhairtí sóisialta agus eacnamaíochta agus bagairt ar shláinte poiblí ag baint leis an athrú aeráide. Ní hamháin go bhfuil na hiarmhairtí seo ann, ach siad i bhfad níos measa sa chuid den domhan atá i mbéal forbartha. Níl an neamhionnanas seo ceart ná cóir. Mar sin, is gá le stráitéisí maolaithe agus oiriúnaithe fadtéarmacha.