Ár nDomhan Inniu – as Gaeilge

Fáilte roimh rannóg na Gaeilge ar developmenteducation.ie

This section will be a reference point for resources, ideas and debates on global development issues.

Ár nDomhan Inniu is for and by the Irish-language community. Get in touch with features suggestions, projects and pitch ideas. We’d love to hear from you! (contact Ciara on ciara@developmenteducation.ie ).

Spriocanna Domhanda Na Na Don Fhorbairt Inbhuanaithe 2015–2030, leabhrán an mhúinteora, Gradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan 2019

Bunphrionsabal a bhaineann le Spriocanna Chlár Oibre 2030 is ea ‘Gan aon Duine a Fhágáil ar Deireadh’ agus seachas aon ní eile, iarrtar orainne an tiomantas don dínit bhunúsach agus uilíoch a bhaineann le gach ball den chine daonna a athchruthú.

Aitheasc Insealbhaithe, Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn, 11 Samhain 2018

Físeán: Malala introducing the The World’s Largest Lesson part 1 in Gaeilge (Irish)

Acmhainní teagaisc agus foghlama

Triomach agus Imirce san Aetóip

Is acmhainn oideachais é Triomach agus Imirce san Aetóip a úsáideann modheolaíocht na drámaíochta próisis chun a chur ar chumas leanaí foghlaim (as Gaeilge), trí

Múinteoir Domhanda

Is acmhainn teagaisc thraschuraclaim é seo maidir le forbairt dhomhanda le haghaidh daltaí idirbhliana as Gaeilge. Cuimsíonn cuid 1 den acmhainn ceachtanna bunaithe ar 5

  • Featured photo: “Tá todhchaí ag teastáil uaim” [I need a future]. Signs of the times at the Students Strike 4 Climate rally on Molesworth Street, Dublin on March 15, 2019. Photo: Tony Daly/developmenteducation.ie