Ár nDomhan Inniu – as Gaeilge

Fáilte roimh rannóg na Gaeilge ar developmenteducation.ie

This section will be a reference point for resources, ideas and debates on global development issues.

Ár nDomhan Inniu is for and by the Irish-language community. Get in touch with features suggestions, projects and pitch ideas. We’d love to hear from you! (contact Ciara on ciara@developmenteducation.ie ).

Spriocanna Domhanda Na Na Don Fhorbairt Inbhuanaithe 2015–2030, leabhrán an mhúinteora, Gradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan 2019

Bunphrionsabal a bhaineann le Spriocanna Chlár Oibre 2030 is ea ‘Gan aon Duine a Fhágáil ar Deireadh’ agus seachas aon ní eile, iarrtar orainne an tiomantas don dínit bhunúsach agus uilíoch a bhaineann le gach ball den chine daonna a athchruthú.

Aitheasc Insealbhaithe, Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn, 11 Samhain 2018

Físeán: Malala introducing the The World’s Largest Lesson part 1 in Gaeilge (Irish)

Acmhainní teagaisc agus foghlama

GOAL Changemakers Resources

GOAL have made their Changemakers programme accessible and easy to use. You can choose from any of the following ways to participate, in English or

Triomach agus Imirce san Aetóip

Is acmhainn oideachais é Triomach agus Imirce san Aetóip a úsáideann modheolaíocht na drámaíochta próisis chun a chur ar chumas leanaí foghlaim (as Gaeilge), trí

Múinteoir Domhanda

Is acmhainn teagaisc thraschuraclaim é seo maidir le forbairt dhomhanda le haghaidh daltaí idirbhliana as Gaeilge. Cuimsíonn cuid 1 den acmhainn ceachtanna bunaithe ar 5

  • Featured photo: “Tá todhchaí ag teastáil uaim” [I need a future]. Signs of the times at the Students Strike 4 Climate rally on Molesworth Street, Dublin on March 15, 2019. Photo: Tony Daly/developmenteducation.ie