Resource Title

Tools for Solidarity Pacáiste Gníomhaíochta

Summary

Is é an aidhm atá ag an Phaca Gníomhaíochtaí seo de chuid Uirlisí ar son na Dlúthpháirtíochta (Tools For Solidarity / TFS), ná na topaicí a chlúdaítear i mbunscoileanna mar pháirt den chlár um Oideachas don Fhorbairt Inbhuanaithe (OFI) de chuid na heagraíochta a neartú. Cuimsítear leo siúd: bochtanas, cóirthrádáil, neamhionannas, acmhainní agus inbhuanaitheacht agus an saol sa Tansáin. Sin ráite, is féidir le hoideoirí, múinteoirí agus ceannairí óige an paca gníomhaíochtaí seo a úsáid go neamhspleách ar an chlár, nó mar acmhainn foghlama baile.

Cé go raibh roinnt mhaith de na gníomhaíochtaí ceaptha ag TFS, glacadh roinnt eile ó bhfoinsí eile. Léirítear na foinsí seo ag bun na leathanach ábhartha. Tá raon leathan áiseanna teagaisc úsáideacha ag na suíomhanna gréasáin léirithe.

Resource Details

Description

Cuimsíonn an clár seo 6 sheisiún do bhunscoileanna a úsáideann teicnící foghlama idirghníomhacha chun rannpháirtithe a spreagadh sna gníomhaíochtaí. Tagann an clár le ‘Tools for Solidarity Activity Pack’ agus tacaítear le gach topaic le plean ceachta agus powerpoint.
Clúdaíonn an clár:
1) Neamhionnas
2) Bochtaineach
3) Acmhainní Nádurtha
4) An Chóirthrádáil
5) Bochtaineacht Choibhneasta
6) Fhíorbhochtaineacht

Available from:

Íosluchtaigh Tools for Solidarity Pacáiste Gníomhaíochta anseo