Teachers & Educators

Materials and guides for educators in formal and non-formal education.

Ceartas aeráide

Is gluaiseacht é an ceartas aeráide a adhmhaíonn go bhfuil iarmhairtí sóisialta agus eacnamaíochta agus bagairt ar shláinte poiblí ag baint leis an athrú aeráide. Ní hamháin go bhfuil na hiarmhairtí seo ann, ach siad i bhfad níos measa sa chuid den domhan atá i mbéal forbartha. Níl an neamhionnanas seo ceart ná cóir. Mar sin, is gá le stráitéisí maolaithe agus oiriúnaithe fadtéarmacha.

Our Actions are Our Future – World Food Day 2021 in the classroom

October 16th is World Food Day, an international day celebrated every year to commemorate the founding of the United Nations Food and Agricultural Organisation. Ciara Regan introduces a range of activities to get you started on teaching the issues, the debates and key ideas around World Food Day