Resource Title

Athrú Aeráide, Ceartas Aeráide

Summary

Acmhainn oideachais don iar-bhunscoil.

Resource Details

Description

Déanann na gníomhaíochtaí atá le sonrú san acmhainn seo iniúchadh ar thionchar an athraithe aeráide ar Hondúras, agus ar an mbealach ina mbíonn an t-aos óg ag cur chuige ar mhaithe leis na pobail áitiúla a chosaint as gaeilge. Pléitear chomh maith na riachtanais a bhaineann le bheith mar ghníomhaí ar son na haeráide. Déantar scagadh ar na gníomhaíochtaí oiriúnacha a dhéanfadh daoine d’aois ar bith, agus déantar staidéar cáis ar obair na ngníomhaithe ó chian is ó chóngar, ag súil le spreagadh a fháil uathu!

Available from:

Íoslódáili Athrú Aeráide, Ceartas Aeráide PDF (11KB)