Browse Resources by Intended Audience

  • Intended Audience:

185 Resources found

Gníomhaíocht ar mhaithe leis an tSaoránacht Dhomhanda: Sraith Straitéisí do Mhúinteoirí

Year: 2020 | Published by: Global Action Plan

Is é aidhm na sraithe straitéisí seo ná leas a bhaint as léargas comhshaoil ar an oideachas chun an bhearna …

Action on Global Citizenship: teacher toolkit – 2019 Edition

Year: 2019 | Published by: Global Action Plan

Action on Global Goals: teacher toolkit aims to bridge the gap between Education for Sustainable Development (ESD) and Development Education …

Athrú Aeráide, Cóir Aeráide

Year: 2015 | Published by: Trócaire

Pacáiste Acmhainne Oideachais do Bhunscoileanna

Múinteoir Domhanda

Year: 2012 | Published by: Irish Aid

Acmhainn teagaisc traschuraclaim maidir le forbairt dhomhanda don Idirbhliain

The World’s Largest Lesson 2 le Emma Watson (Gaeilge)

Year: 2015 | Published by: Project Everyone

Físeán as Gaeilge a léiríonn conas is féidir na Spriocanna Domhanda Um Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach roimh 2030. Tá …

Athrú Aeráide, Ceartas Aeráide

Year: 2017 | Published by: Trócaire

Acmhainn oideachais don iar-bhunscoil.

Cothroime? Cumhachtú na mBan i Siarra Leon

Year: 2018 | Published by: Trócaire

Acmhainn oideachais don iar-bhunscoil.

Ionad Dídine? – Acmhainn Oideachas Forbartha Iarbhunscoile: Cearta ar Thalamh & Dídeanaithe

Year: 2019 | Published by: Trócaire

Mír 3 den turas oideachais trí bliana as gaeilge maidir leis na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe (SFI). Beifear ag …

TIDAL: Teachers in Development and Learning – A workbook

Year: 2016 | Published by: Children in Crossfire

TIDAL (Teachers in Development and Learning) is an innovative capacity building programme for post-primary Teachers. It seeks to create opportunities …

80-20 Development in an Unequal World. 7th Edition

Year: 2016 | Published by: 80:20 Educating and Acting for a Better World, New Internationalist

80-20 Development in an Unequal World introduces, explores and challenges the key issues and daily realities in human development, human rights …

Gender Equality – Education resource for teachers and facilitators

Year: 2016 | Published by: Concern Worldwide

A booklet for teachers and facilitators featuring information, statistics and activities to explore issues around gender equality in the world. …

Clean Water and Sanitation – Educational resource for teachers and facilitators

Year: 2017 | Published by: Concern Worldwide

A booklet for teachers and facilitators featuring information, statistics and activities to explore issues access to water and its impact …

Peace, Justice and Strong Institutions – Educational resource for teachers and facilitators

Year: 2017 | Published by: Concern Worldwide

A booklet for teachers and facilitators featuring information, statistics and activities to explore issues around conflict and peace in the …

Climate Change – Educational resource for teachers and facilitators

Year: 2016 | Published by: Concern Worldwide

A booklet for teachers and facilitators featuring information, statistics and activities to explore the issue of climate change Activities look …

Responsible Consumption and Production – Education resource for teachers and facilitators

Year: 2017 | Published by: Concern Worldwide

A booklet for teachers and facilitators featuring information, statistics and activities to address issues around how much we use, where …

Sustainable Cities and Communities – Education resource for teachers and facilitators

Year: 2017 | Published by: Concern Worldwide

A booklet for teachers and facilitators featuring information, statistics and activities to address issues around sustainability in cities and communities …

Good Health and Well-being – Educational resource for teachers and facilitators

Year: 2017 | Published by: Concern Worldwide

A resource booklet for teachers and facilitators featuring information, statistics and activities to address issues around health and well-being in …

Hunger – Educational resource for teachers and facilitators

Year: 2016 | Published by: Concern Worldwide

A resource booklet for teachers and facilitators featuring information, statistics and activities to address the issue of hunger in the …

No Poverty – Educational resource for teachers and facilitators

Year: 2018 | Published by: Concern Worldwide

No Poverty – Educational resource for teachers and facilitators contains activities, statistics and information to explore the extent of poverty …

Sustainable Development Goals: Education Resource for Teachers and Facilitators

Year: 2016 | Published by: Concern Worldwide

This is a resource aimed at teachers and youth leaders to introduce the Sustainable Development Goals. The resource is ideal …