Resource Title

Múinteoir Domhanda

Summary

Acmhainn teagaisc traschuraclaim maidir le forbairt dhomhanda don Idirbhliain

Resource Details

  • Date added: 28th March 2019
  • Publisher: Irish Aid
  • Country of Publication: Ireland
  • Year: 2012
  • Page Count: 73

Description

Is acmhainn teagaisc thraschuraclaim é seo maidir le forbairt dhomhanda le haghaidh daltaí idirbhliana as Gaeilge. Cuimsíonn cuid 1 den acmhainn ceachtanna bunaithe ar 5 théama trína bpléitear saincheisteanna forbartha domhanda i dtíortha comhpháirteacha Chúnamh Éireann. Cuimsíonn cuid 2 den acmhainn gníomhaíochtaí réamhléiritheacha gairide ar fhorbairt dhomhanda. (Ní bhaineann an acmhainn seo leis na spriocanna domhanda).

Available from:

Íoslódáili Múinteoir Domhanda PDF (1.7KB) as Gaeilge | as Bearla