Resource Title

Múinteoir Domhanda

Summary

Acmhainn teagaisc traschuraclaim maidir le forbairt dhomhanda don Idirbhliain

Resource Details

Description

Is acmhainn teagaisc thraschuraclaim é seo maidir le forbairt dhomhanda le haghaidh daltaí idirbhliana as Gaeilge. Cuimsíonn cuid 1 den acmhainn ceachtanna bunaithe ar 5 théama trína bpléitear saincheisteanna forbartha domhanda i dtíortha comhpháirteacha Chúnamh Éireann. Cuimsíonn cuid 2 den acmhainn gníomhaíochtaí réamhléiritheacha gairide ar fhorbairt dhomhanda. (Ní bhaineann an acmhainn seo leis na spriocanna domhanda).

Available from:

Íoslódáili Múinteoir Domhanda PDF (1.7KB) as Gaeilge | as Bearla