Resource Title

Straitéis Chúnamh Éireann um Oideachas Forbartha 2017 – 2023

Summary

Tá an straitéis seo ina toradh ar dhá bhliain rannpháirtíochta idir an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus ár gcomhpháirtithe i leith an oideachais forbartha. Dearbhaíonn sé tiomantas na Roinne don oideachas forbartha agus don ról lárnach atá aige inár gclár um fhorbairt idirnáisiúnta agus i mbeartas eachtrach na hÉireann.

Resource Details

Description

Is í an fhís is bun leis an oideachas forbartha ná domhan atá inbhuanaithe agus cóir, ina bhfuil sé de chumhacht ag daoine an ceann is fearr a fháil ar an mbochtaineacht agus an ocras agus lán a gceart agus iomlán a n-acmhainneachta a bhaint amach. Sa straitéis (as gaeilge) seo táthar ag iarraidh cur le rochtain, cáilíocht agus éifeachtacht an oideachais forbartha in Éirinn. Is mian oideachas forbartha ar ardchaighdeán a thabhairt chomh fada le lucht féachana leathan i raon mór suíomh oideachais, ó sheomraí ranga go campais ollscoile, ó chlubanna óige go grúpaí aosach agus pobail. Tacaíonn sé le soláthar oideachais forbartha ardchaighdeán sa chóras oideachais fhoirmiúil agus á chomhtháthú i gcuraclaim, cláir agus beartais fhoirmiúla. Tá and doiciméad ar fáil in nGaeilge agus i mBéarla freisin.

Available from:

Íoslódáil Straitéis Chúnamh Éireann um Oideachas Forbartha 2017 – 2023 PDF (4952KB)

Chomh maith leis sin ar fáil i mBéarla.