Resource Title

Africa Alive Publications: Sláinte agus Oideachas

Summary

An tríú leabhar as sraith de 3 leabhar scoile ó Self-Help Development International (Self Help Africa anois), a dhíríonn ar conas a théann pobail tuaithe i ngleic le dúshláin áirithe san Afraic.

Resource Details

Description

Pléann an leabhar seo Sláinte & Oideachais le cás-staidéir agus go leor gníomhaiochtaí suimiúla a chabhróidh chun na cúrsaí seo a phlé. Tá ceisteanna agus cleachtaí gearra ar fáil ag deireadh gach scéil le deis a thabhairt athbhreithniú a dhéanamh agus dul i mbun gníomhaíochta ansin.

Tá an cur chuige traschuraclam léirithe do mhúinteoirí agus conas a bhaineann sé lena gcláir oibre ar leathanach 43.

Baineann an t-ábhar seo le hEolaiocht, Tíreolaíocht, Eacnamaíocht, Ealaín, Ceol, Béarla, Gaeilge, Mata, Stair, Creideamh, OSSP, An Pholaitíocht agus an tSochaí agus Eacnamaiocht Bhaile.

Fócas: Beachaireacht, cearta an linbh, dúshaothrú leanaí, fíacha domhanda, An galar SEIF, oideachas, sláinte, pónairí soighe, an Afraic, An Aetóip, An Chéinia, An Eiritré

Available from:

Íoslódáili (as gaeilge agus bearla)