Resource Title

Africa Alive Publications: Uisce

Summary

An chéad leabhar as sraith de 3 leabhar scoile ó Self-Help Development International (Self Help Africa anois), a dhíríonn ar conas a théann pobail tuaithe i ngleic le dúshláin áirithe san Afraic.

Resource Details

Description

Baineann an leabhar seo le huisce, atá chomh tábhachtach dúinn go léir. Léirítear na fadhbanna a bhíonn ag daoine chun uisce glan a aimsiú agus conas a réitíonn said na fadhbanna seo.

Tá an cur chuige traschuraclam léirithe do mhúinteoirí agus conas a bhaineann sé lena gcláir oibre. Baineann an t-ábhar seo le hEolaiocht, Tíreolaíocht, Eacnamaíocht, Ealaín, Ceol, Béarla, Gaeilge, Mata, Stair, Creideamh, OSSP, An Pholaitíocht agus an tSochaí agus Eacnamaiocht Bhaile.

Istigh anseo gheobhaidh tú cás-staidéir agus go leor gníomhaiochtaí suimiúla a chabhróidh leat na cúrsaí seo a phlé.

Fócas: An Afraic, an Aetóip, athrú aeráide, bochtaineacht, an Chéinia, gorta, triomach, truailliú, Uisce

Available from:

Íoslódáili (as gaeilge agus bearla)